Quality 3rd party content for Auran Trainz 

    

 
 
 

Home | Freebies | Scripting | Payware

 

 
Names and numbers of the locos in ElDavo's payware packs
 


     

The following sections list the numbers and nameplate details for each of the loco packs available from ElDavo's.

Class 08 and 09

Class 08 black

numbers: from 13000 to 13245

Class 08 blue

numbers: from 08000 to 08336

Class 08 green

numbers: from D3000 to D3336

Class 08 departmental grey

numbers: 08401, 08484, 08528, 08531, 08534, 08538, 08541, 08543, 08582, 08651, 08730, 08756, 08770, 08776, 08786, 08813, 08819, 08837, 08877, 08881, 08890, 08900, 08911, 08918, 08922, 08953

Class 08 EWS

numbers: 08389, 08393, 08397, 08402, 08405, 08418, 08419, 08428, 08441, 08466, 08482, 08489, 08495, 08499, 08500, 08511, 08512, 08514, 08516, 08526, 08540, 08567, 08569, 08577, 08578, 08580, 08587, 08593, 08597, 08605, 08623, 08630, 08632, 08633, 08653, 08662, 08664, 08665, 08670, 08676, 08683, 08685, 08689, 08694, 08695, 08698, 08703, 08706, 08709, 08714, 08720, 08735, 08737, 08738, 08752, 08765, 08775, 08783, 08784, 08798, 08799, 08804, 08828, 08842, 08844, 08854, 08865, 08866, 08872, 08879, 08886, 08888, 08896, 08897, 08904, 08905, 08907, 08909, 08913, 08921, 08924, 08927, 08933, 08939, 08941, 08951

names:
   \tab 08389\tab "Noel Kirton"
  \tab 08664\tab "Don Gates"
  \tab 08694\tab "Pat Barr"
  \tab 08709\tab "Mollys day"
  \tab 08714\tab "Cambridge"
  \tab 08720\tab "Starlet"
  \tab 08799\tab "Andy Bower"

Class 08 Freightliner

numbers: 08077, 0853 08531, 08575, 08585, 08624, 08691, 08764, 08785, 08891

names:
   \tab 08585\tab "Vicky"
  \tab 08691\tab "Terri"

Class 08 Intercity

numbers: 08570, 08644, 08673, 08795, 08800, 08822, 08873

Class 08 Network SouthEast

numbers: 08600, 08631, 08641

names:
  \tab 08631\tab "Eagle"
  \tab 08600\tab "Ivor"

Class 08 RES

numbers: 08701, 08711, 08742, 08757, 08802, 08873, 08919

Class 09 Mainline

numbers: 09006, 09007, 09019, 09024
  

Class 58

Class 58 ACTS

numbers: 5811, 5812, 5814

Class 58 Coal Sector

numbers: from 58001 to 58050

names:
   \tab 58002\tab "Daw Mill Colliery"
  \tab 58003\tab "Markham Colliery"
  \tab 58007\tab "Drakelow Power Station"
  \tab 58014\tab "Didcot Power station"
  \tab 58018\tab "High Marnham Power Station"
  \tab 58019\tab "Shirebrook Colliery"
  \tab 58020\tab "Doncaster works"
  \tab 58034\tab "Bassetlaw"
  \tab 58039\tab "Rugeley Power Station"
  \tab 58040\tab "Cottam Power Station"
  \tab 58041\tab "Ratcliffe Power Station"
  \tab 58042\tab "Ironbridge Power Station"
  \tab 58044\tab "Oxcroft Opencast"
  \tab 58046\tab "Thoresby Colliery"
  \tab 58048\tab "Coventry Colliery"
  \tab 58049\tab "Littleton Colliery"
  \tab 58050\tab "Toton Traction Depot"

Class 58 EWS

numbers: 58016, 58024, 58030, 58033, 58037, 58039, 58045, 58047, 58048, 58049, 58050 names:
   \tab 58037\tab "Worksop Depot"
  \tab 58049\tab "Littleton Colliery"
  \tab 58050\tab "Toton Traction Depot"

Class 58 Fertis

numbers: 58004, 58010, 58011, 58015, 58016, 58018, 58021, 58032, 58034, 58035, 58046

Class 58 GIF

numbers: 58020, 58024, 58025, 58029, 58030, 58031, 58041, 58043

Class 58 Mainline blue

numbers: 58002, 58005, 58008, 58013, 58014, 58021, 58023, 58032, 58038, 58042, 58046, 58050 names:
   \tab 58002\tab "Daw Mill Colliery"
  \tab 58005\tab "Ironbridge Power Station"
  \tab 58014\tab "Didcot Power Station"
  \tab 58021\tab "Hither Green Depot"
  \tab 58023\tab "Peterborough Depot"
  \tab 58032\tab "Thoresby Colliery"
  \tab 58042\tab "Petrolea"
  \tab 58046\tab "Ashfordby Mine"
  \tab 58050\tab "Toton Traction Depot"

Class 58 Mainline grey

numbers: 58001, 58003, 58004, 58006, 58007, 58009, 58010, 58011, 58012, 58015, 58017, 58018, 58019, 58020, 58022, 58025, 58026, 58027, 58028, 58029, 58031, 58034, 58035, 58036, 58040, 58041, 58043, 58044

names:
   \tab 58003\tab "Markham Colliery"
  \tab 58007\tab "Drakelow Power Station"
  \tab 58011\tab "Worksop Depot"
  \tab 58017\tab "Eastleigh Depot"
  \tab 58018\tab "High Marnham Power Station"
  \tab 58019\tab "Shirebrook Colliery"
  \tab 58020\tab "Doncaster works"
  \tab 58034\tab "Bassetlaw"
  \tab 58040\tab "Cottam Power Station"
  \tab 58041\tab "Ratcliffe Power Station"
  \tab 58044\tab "Oxcroft Opencast"

Class 58 Railfreight

numbers: from 58001 to 58050

  

Class 92

Class 92 (original livery)

numbers: from 92001 to 92046

names:
   \tab 92001\tab "Victor Hugo"
  \tab 92002\tab "H G Wells"
  \tab 92003\tab "Beethoven"
  \tab 92004\tab "Jane Austen"
  \tab 92005\tab "Mozart"
  \tab 92006\tab "Louis Armand"
  \tab 92007\tab "Schubert"
  \tab 92008\tab "Jules Verne"
  \tab 92009\tab "Elgar"
  \tab 92010\tab "Moliere"
  \tab 92011\tab "Handel"
  \tab 92012\tab "Thomas Hardy"
  \tab 92013\tab "Puccini"
  \tab 92014\tab "Emile Zola"
  \tab 92015\tab "D H Lawrence"
  \tab 92016\tab "Brahms"
  \tab 92017\tab "Shakespeare"
  \tab 92018\tab "Stendahl"
  \tab 92019\tab "Wagner"
  \tab 92020\tab "Milton"
  \tab 92021\tab "Purcell"
  \tab 92022\tab "Charles Dickens"
  \tab 92023\tab "Ravel"
  \tab 92024\tab "J S Bach"
  \tab 92025\tab "Oscar Wilde"
  \tab 92026\tab "Britten"
  \tab 92027\tab "George Eliot"
  \tab 92028\tab "Saint Saens"
  \tab 92029\tab "Dante"
  \tab 92030\tab "De Falla"
  \tab 92032\tab "Cesar Franck"
  \tab 92033\tab "Berlioz"
  \tab 92034\tab "Kipling"
  \tab 92035\tab "Mendelssohn"
  \tab 92036\tab "Bertolt Brecht"
  \tab 92037\tab "Sullivan"
  \tab 92038\tab "Voltaire"
  \tab 92039\tab "Johann Strauss"
  \tab 92040\tab "Goethe"
  \tab 92041\tab "Vaughan Williams"
  \tab 92042\tab "Honegger"
  \tab 92043\tab "Debussy"
  \tab 92044\tab "Couperin"
  \tab 92045\tab "Chaucer"
  \tab 92046\tab "Sweelink"

Class 92 (EWS Red and Gold)

numbers: 92001, 92031

names:
   \tab 92001\tab "Victor Hugo"
  \tab 92031\tab "Institute of Logistics and Transport"

Class 92 (EWS "stickered")

numbers: 92002, 92003, 92004, 92005, 92007, 92008, 92009, 92011, 92012, 92013, 92015, 92016, 92017, 92019, 92022, 92024, 92025, 92026, 92027, 92029, 92030, 92034, 92035, 92036, 92037, 92039, 92041, 92042

names:
  \tab 92002\tab "H G Wells"
  \tab 92003\tab "Beethoven"
  \tab 92004\tab "Jane Austen"
  \tab 92005\tab "Mozart"
  \tab 92007\tab "Schubert"
  \tab 92008\tab "Jules Verne"
  \tab 92009\tab "Elgar"
  \tab 92011\tab "Handel"
  \tab 92012\tab "Thomas Hardy"
  \tab 92013\tab "Puccini"
  \tab 92015\tab "D H Lawrence"
  \tab 92016\tab "Brahms"
  \tab 92017\tab "Shakespeare"
  \tab 92019\tab "Wagner"
  \tab 92022\tab "Charles Dickens"
  \tab 92024\tab "J S Bach"
  \tab 92025\tab "Oscar Wilde"
  \tab 92026\tab "Britten"
  \tab 92027\tab "George Eliot"
  \tab 92029\tab "Dante"
  \tab 92030\tab "Ashford"
  \tab 92034\tab "Kipling"
  \tab 92035\tab "Mendelssohn"
  \tab 92036\tab "Bertolt Brecht"
  \tab 92037\tab "Sullivan"
  \tab 92039\tab "Johann Strauss"
  \tab 92041\tab "Vaughan Williams"
  \tab 92042\tab "Honegger"

  
 
 Copyright 2009 Dave Renshaw. All Rights Reserved.